فروش زمین کشاورزی گلوگاه روستا قلعه پایان ۳۵۰۰ متر

    فروش زمین کشاورزی گلوگاه روستا قلعه پایان ۳۵۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 200,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 3,500 مترمربع
مازندران , گلوگاه , روستا قلعه پایان

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی به مساحت ۳۵۰۰متر مربع

قیمت زمین در گلوگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در گلوگاه