زمین مسکونی ۱۰۰ متری فروشی مشهد بلوار توس

    زمین مسکونی ۱۰۰ متری فروشی مشهد بلوار توس
  • قیمت زمین (متر): 7,700,000
  • قیمت زمین (کل): 770,000,000
متراژ زمین: 100 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , مشهد بلوار توس ۹۷ الزهرا ۱۶

توضیحات زمین :

زمین واقع در الزهرا ۱۶ میلان ده متری نزدیک بلوار اصلی درمانگاه مدرسه نانوایی نزدیک
زمین در ابعاد ۵ در ۲۰ و ملکی

قیمت زمین در مشهد قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در مشهد