۱۲۰۰۰ متر زمین بر جاده بین المللی گمرگ بیله سوار اردبیل

    ۱۲۰۰۰ متر زمین بر جاده بین المللی گمرگ بیله سوار اردبیل
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 30,000,000,000
متراژ زمین: 12,000 مترمربع
اردبیل , بیله‌ سوار , بیله سوار روستای زرگر

توضیحات زمین :

۱۲۰۰۰ مترمربع بار بر ۵۲ متر بد جاده اصلی بین المللی و گمرگ بیله سوار مناسب برای پمپ بنزین و مجتمع تفریحی و تجاری و پارکینگ و غیره ...

قیمت زمین در بیله‌ سوار قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در بیله‌ سوار