زمین کشاورزی کسرینه کاشمر خراسان رضوی 700 متر

    زمین کشاورزی کسرینه کاشمر خراسان رضوی 700 متر
  • قیمت زمین (متر): 420,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 700 مترمربع
خراسان رضوی , کاشمر , کسرینه

توضیحات زمین :

زمین آب سر راه قرار داره برق نزدیک آینده داره

قیمت زمین در کاشمر قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در کاشمر