زمین کشاورزی ۷۵۰۰ متر روستای قزلجه سلماس آذربایجان غربی

    زمین کشاورزی ۷۵۰۰ متر روستای قزلجه سلماس آذربایجان غربی
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 7,500 مترمربع
آذربایجان غربی , سلماس , روستای قزلجه

توضیحات زمین :

زمین با ۵ ساعت آب کامل ۷۵۰۰ متر مربع هست
زمین مابین روستای حبشی و سلطان احمد هست در روستای ( قزلجه هست زمین )
قیمت هم تماس بگیرید ۰

قیمت زمین در سلماس قیمت زمین در آذربایجان غربی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان غربی خرید زمین کشاورزی در سلماس