زمین تجاری خمین جاده قورچی باشی به سمت بابا کار 500 متر

    زمین تجاری خمین جاده قورچی باشی به سمت بابا کار 500 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 500 مترمربع
مرکزی , خمین , جاده شازند

توضیحات زمین :

زمین برای تجاری هستش کوچه افتاده

قیمت زمین در خمین قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در خمین