فروش زمین مسکونی ۲۵۲ متر بیله سوار کمربندی گمرک

    فروش زمین مسکونی ۲۵۲ متر بیله سوار کمربندی گمرک
  • قیمت زمین (متر): 3,700,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 252 مترمربع
اردبیل , بیله‌ سوار , بیله سوار کمربندی گمرک

توضیحات زمین :

زمین مسکونی شش دانگ سند در گمرک بیله سوار

قیمت زمین در بیله‌ سوار قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در بیله‌ سوار