فروش زمین مازندران امل روستای هلی کتی ۱۸۵ متر

شناسه ملک: 20569
  • فروش زمین مازندران امل روستای هلی کتی ۱۸۵ متر-1
  • فروش زمین مازندران امل روستای هلی کتی ۱۸۵ متر-2
  • فروش زمین مازندران امل روستای هلی کتی ۱۸۵ متر-3
  • فروش زمین مازندران امل روستای هلی کتی ۱۸۵ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 4,600,000
  • قیمت زمین (کل): 850,000,000
متراژ زمین: 185 مترمربع
مازندران , آمل , روستای هلی کتی
شناسه ملک: 20569

توضیحات زمین :

فروش زمین ۱۸۵متر روستای هلی کتی آمل
۱۶متر بر
دارای انواع میوه جات
دارای دروازه
دور تا دور دیوار

قیمت زمین در آمل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال
ثبت آگهی زمین