زمین کشاورزی محمدیه روستای ولامدر 30000 متر

  • زمین کشاورزی محمدیه روستای ولامدر 30000 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 300,000
  • قیمت زمین (کل): 9,000,000,000
متراژ زمین: 30,000 مترمربع
قزوین , محمدیه ,

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی با سند قطعی دارای کلیه استعلامات منابع طبیعی ، جهاد و ... مناسب طرحهای کشاورزی و دامپروری

قیمت زمین در محمدیه قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در محمدیه