زمین کشاورزی اصفهان خیابان باغ فردوس 300 متر

  • زمین کشاورزی اصفهان خیابان باغ فردوس 300 متر-1
  • زمین کشاورزی اصفهان خیابان باغ فردوس 300 متر-2
  • زمین کشاورزی اصفهان خیابان باغ فردوس 300 متر-3
  • زمین کشاورزی اصفهان خیابان باغ فردوس 300 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
اصفهان , دستگرد , خیابان باغ فردوس ۲۰۰متر بعد از پارک سمت راست

توضیحات زمین :

پلاک دوم‌ خیابان چاه آب در فاصله ۲۰متری ۱۰۰متر درخت انگور الباقی زمین کشاورزی جاده ماشین رو تا پای زمین دارای سند

قیمت زمین در دستگرد قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در دستگرد