زمین در خسروآباد جاده قلعه رودخان فومن 1000 متر

  • زمین در خسروآباد جاده قلعه رودخان فومن 1000 متر-1
  • زمین در خسروآباد جاده قلعه رودخان فومن 1000 متر-3
  • زمین در خسروآباد جاده قلعه رودخان فومن 1000 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,900,000
  • قیمت زمین (کل): 3,900,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , فومن , جاده قلعه رودخان،سه راهی خسروآباد

توضیحات زمین :

۱۰۰۰ متر زمین دارای کاربری مسکونی،دارای مستثنیات و نسق واقع در خسروآباد

قیمت زمین در فومن قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در فومن