زمین روستای کدیر جاده آب پری رویان 5122 متر

  • زمین روستای کدیر جاده آب پری رویان 5122 متر-1
  • زمین روستای کدیر جاده آب پری رویان 5122 متر-2
  • زمین روستای کدیر جاده آب پری رویان 5122 متر-3
  • زمین روستای کدیر جاده آب پری رویان 5122 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 5,200,000
  • قیمت زمین (کل): 26,600,000,000
متراژ زمین: 5,122 مترمربع
مازندران , رویان , روستای کدیر جاده آب پری رویان

توضیحات زمین :

زمین واقع در مازندران
رویان
جاده آب پری، کدیر
متراڗ ۵۱۲۲
۵۰×۱۰۳
مازندران ، رویان، جاده آب پری، کدیر، بر خیابان لب سنگ
داخل طرح هادی
منطقه در حال پیشرفت، اطراف ساخته شده
بر خیابان ۸ متری
فاصله از بر جاده اصلی رویان ۳۰۰ متر
موقعیت مناسب شهرک سازی یا فروش قطعه طبق نقشه تا ۱۶ قطعه یا بیشتر
انشعابات تا زمین
سند شورایی
ایادی قبلی معتبر
گاز کشی تا انتهای سال به اتمام میرسه( لوله گذاری انجام شده)
دیوار کشی چهارساله به ارتفاع ۲/۱۰
دروازه بر اساس قطعه بندی نصب شده
قابلیت تهاتر تا نصف مبلغ با ملک در تهران و کرج و یا خودرو
09127692160
محمدی
قیمت متری ۵/۲۰۰
۲۶ میلیارد و ششصد

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان