زمین کشاورزی بر جاده سرخرود به آمل روستای اسلام محله 2000 متر

  • زمین کشاورزی بر جاده سرخرود به آمل روستای اسلام محله 2000 متر-1
  • زمین کشاورزی بر جاده سرخرود به آمل روستای اسلام محله 2000 متر-2
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مازندران , سرخرود , ۴ کیلومتری ساحل سرخرود، جاده سرخرود به آمل پانصد متر بعد از ورودی روستای اسلام محله(شاهمحله)

توضیحات زمین :

۲۰۰۰ متر زمین با کاربری کشاورزی بر جاده اصلی سرخرود به آمل با ۲۷ متر بر...دارای حلقه چاه و سند ۱۴۰۰ متر با احتساب عقبنشینی و اتوبان شدن جاده در آینده. بسیار نزدیک به طرح ساخت و ساز روستایی...

قیمت زمین در سرخرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سرخرود