زمین روستای نوده بوئین زهرا برجاده با جواز دامداری ۴۷۰۰ متر

    زمین روستای نوده بوئین زهرا برجاده با جواز دامداری ۴۷۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 851,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 4,700 مترمربع
قزوین , بوئین‌ زهرا , روستای نوده بر جاده

توضیحات زمین :

زمین با جواز دامداری روستای نوده بر جاده 4700 متر

قیمت زمین در بوئین‌ زهرا قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در بوئین‌ زهرا