زمین مسکونی قائم شهر جاده نظامی روستای حاجی کلا ۲۳۶ متر

شناسه ملک: 17949
  • زمین مسکونی قائم شهر جاده نظامی روستای حاجی کلا ۲۳۶ متر-1
  • زمین مسکونی قائم شهر جاده نظامی روستای حاجی کلا ۲۳۶ متر-2
  • زمین مسکونی قائم شهر جاده نظامی روستای حاجی کلا ۲۳۶ متر-3
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 236 مترمربع
مازندران , قائمشهر , قائم شهر. جاده نظامی. روستای حاجی کلا
شناسه ملک: 17949

توضیحات زمین :

به نام خدا
زمین مسکونی
روستای حاجی کلا
دسترسی به جاده اصلی
ویو باغ
تخفیف پای معامله

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر
ثبت آگهی زمین