زمین کشاورزی در داود آباد قرچک 45000 متر

  • زمین کشاورزی در داود آباد قرچک 45000 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 300,000
  • قیمت زمین (کل): 13,500,000,000
متراژ زمین: 45,000 مترمربع
تهران , قرچک , قرچک داود آباد نبش جنوبی بی بی زبیده

توضیحات زمین :

زمین ۴۵۰۰۰متری کشاورزی با ستد تک‌ برگ ۶ دانگ آماده محضر

قیمت زمین در قرچک قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در قرچک