زمین متل قو اسبچین 580 متر سه بر

    زمین متل قو اسبچین 580 متر سه بر
  • قیمت زمین (متر): 17,241,000
  • قیمت زمین (کل): 10,000,000,000
متراژ زمین: 580 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , متل قو نرسیده به اسب چین کوچه صنوبر

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین به مساحت 580 متر، محله اسبچین کوچه صنوبر، سند تک برگ با موقعیت عالی، از سه طرف کوچه و ابعاد 22 در 26 متر برای فروش

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو