باغ پسته یک هکتاری و زعفران خراسان رضوی تربت جام

  • باغ پسته یک هکتاری و زعفران خراسان رضوی تربت جام-1
  • قیمت زمین (کل): 3,150,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
خراسان رضوی , تربت جام ,

توضیحات زمین :

باغ پسته ۱هکتار
زعفران ۸۰۰۰ متر و ۲۵۰۰ متر بین درختان پسته
یونجه ۲۰۰۰متر
آب مدار ۱۰ حدود ۶ اینچ

قیمت زمین در تربت جام قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در تربت جام