زمین مسکونی 406 متر در شهرک رایکا متل قو

  • زمین مسکونی 406 متر در شهرک رایکا متل قو-1
  • زمین مسکونی 406 متر در شهرک رایکا متل قو-2
  • زمین مسکونی 406 متر در شهرک رایکا متل قو-3
  • زمین مسکونی 406 متر در شهرک رایکا متل قو-4
  • قیمت زمین (کل): 21,000,000,000
متراژ زمین: 406 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , متل قو شهرک رایکا خیابان آرا (طالقانی)

توضیحات زمین :

406 متر زمین.
شهرک برند.
کاربری مسکونی.
داخل بافت.
16 متر بر.
نگهبانی 24 ساعته.
سند 6 دانگ.
کد - 3273

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو