زمین مسکونی ۳۱۱ متر در میارکلا پل سفید

  • زمین مسکونی ۳۱۱ متر در میارکلا پل سفید-1
  • زمین مسکونی ۳۱۱ متر در میارکلا پل سفید-2
  • زمین مسکونی ۳۱۱ متر در میارکلا پل سفید-3
  • زمین مسکونی ۳۱۱ متر در میارکلا پل سفید-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,100,000,000
متراژ زمین: 311 مترمربع
مازندران , پل سفید , سوادکوه - پل سفید - میارکلا

توضیحات زمین :

زمین در بافت شهری پل سفید با کاربری مسکونی و حدود ۲۰ متر بر کوچه میباشد

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید