زمین در رویان 208 متر

    زمین در رویان 208 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 208 مترمربع
مازندران , رویان ,

توضیحات زمین :

زمین با سند تکبرگ در رویان خیابان آبشار بافت مسکونی شهری.... مشارکت در ساخت زمین از من ساخت از شما تا ۴ طبقه

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان