فروش زمین گیلان 382 متر رشت پاچکنار خیابان ابراهیم امین

  • فروش زمین گیلان 382 متر رشت پاچکنار خیابان ابراهیم امین-1
  • فروش زمین گیلان 382 متر رشت پاچکنار خیابان ابراهیم امین-2
  • قیمت زمین (متر): 9,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,438,000,000
متراژ زمین: 382 مترمربع
گیلان , رشت , پاچکنار، خیابان شهید ابراهیم امین، روبروی املاک سعید

توضیحات زمین :

فروش زمین گیلان 382 متر رشت پاچکنار خیابان ابراهیم امین
زمین به متراژ ۳۸۲ متر
برخیابان اصلی
رشت پاچکنار خیابان شهید ابراهیم امین روبروی املاک سعید

قیمت زمین در رشت قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رشت