زمین کشاورزی ۱۲۰ هکتار شمال منطقه برخواذ اصفهان

  • زمین کشاورزی ۱۲۰ هکتار شمال منطقه برخواذ اصفهان-1
  • زمین کشاورزی ۱۲۰ هکتار شمال منطقه برخواذ اصفهان-2
  • قیمت زمین (کل): 1,200,000,000,000
متراژ زمین: 1,200,000 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , شمال منطقه برخواذ

توضیحات زمین :

دارای سند 6دنگ تک برگ 3حلقه چاه عمیق هرچاه با ترانس برق دارای 1850متر ساختمان اداری 600مترمسقف انباری دارای گاز 14پوندی دارای به عمق 14متر خاک برای کارخانه اجر دارای وسایل کامل کشاورزی

قیمت زمین در اصفهان(شهر) قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اصفهان(شهر)