زمین کشاورزی ۲۰۰۰ متر روستای باغ عباس فریمان

  • زمین کشاورزی ۲۰۰۰ متر روستای باغ عباس فریمان-1
  • زمین کشاورزی ۲۰۰۰ متر روستای باغ عباس فریمان-2
  • زمین کشاورزی ۲۰۰۰ متر روستای باغ عباس فریمان-3
  • قیمت زمین (متر): 250,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
خراسان رضوی , فریمان , روستای باغ عباس

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی مناسب برای باغ در بهترین محدوده روستا همراه با آب

قیمت زمین در فریمان قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در فریمان