زمین مسکونی پردیس ۴ هکتار فاز دو اول واصفجان

    زمین مسکونی پردیس ۴ هکتار فاز دو اول واصفجان
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 240,000,000
متراژ زمین: 40,000 مترمربع
تهران , پردیس , پردیس فاز دو اول واصفجان

توضیحات زمین :

زمین با کاربری مسکونی بر جاده واصفجان جای عالی قابل تفکیک

قیمت زمین در پردیس قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پردیس