زمین صنعتی ۲۴۰متری شهرک کویر کاشان

    زمین صنعتی ۲۴۰متری شهرک کویر کاشان
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 240 مترمربع
اصفهان , کاشان , مدخل شهر بلوار نوش آباد شهرک کویر جاده گرانیت

توضیحات زمین :

زمین ۲۴۰ متری (۳۰×۸)دیواری کشی شده داخل محدوده صنف کابینت سازان

قیمت زمین در کاشان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در کاشان