زمین روستای سوسن آباد اراک ۱۰۰۰ متر

    زمین روستای سوسن آباد اراک ۱۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 800,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مرکزی , اراک , روستای سوسن آباد

توضیحات زمین :

۱۰۰۰متر زمین کنار جاده و دارای آب می‌باشد.

قیمت زمین در اراک قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در اراک