باغ 500 متری داخل بافت پاکدشت گلزار پایین

  • باغ 500 متری داخل بافت پاکدشت گلزار پایین-1
  • باغ 500 متری داخل بافت پاکدشت گلزار پایین-2
  • باغ 500 متری داخل بافت پاکدشت گلزار پایین-3
  • باغ 500 متری داخل بافت پاکدشت گلزار پایین-4
  • قیمت زمین (متر): 6,800,000
  • قیمت زمین (کل): 3,400,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , پاکدشت , گلزار پایین خیابان امامزاده ابراهیم

توضیحات زمین :

باغ ویلا فروشی
دارای 80 متر ساخت
استخر رو باز
درختان مثمر قدیمی
خیابان 18 متری اسفالت
داخل بافت

قیمت زمین در پاکدشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پاکدشت