زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر بزرگراه خاوران

  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر بزرگراه خاوران-1
  • قیمت زمین (متر): 900,000
  • قیمت زمین (کل): 900,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
تهران , شهرری , بزرگراه خاوران کارخانه سیمان اشرف اباد

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر سند و آب دارد

قیمت زمین در شهرری قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در شهرری