زمین ۱۰۰۰متری مسکونی گیلان صومعه سرا روستای تطف

  • زمین ۱۰۰۰متری مسکونی گیلان صومعه سرا روستای تطف-1
  • زمین ۱۰۰۰متری مسکونی گیلان صومعه سرا روستای تطف-2
  • زمین ۱۰۰۰متری مسکونی گیلان صومعه سرا روستای تطف-3
  • زمین ۱۰۰۰متری مسکونی گیلان صومعه سرا روستای تطف-4
  • قیمت زمین (متر): 3,900,000
  • قیمت زمین (کل): 3,900,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , گوراب زرمیخ , صومعه سرا روستای تطف

توضیحات زمین :

متراژ زمین ۱۰۰۰ متر ۶۰۷ متر قابلیت مسکونی
کوچه شخصی
فاصله تا شهر ۳ دقیقه
ویو بسیار عالی

قیمت زمین در گوراب زرمیخ قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در گوراب زرمیخ