زمین شبسترسه راه سیس 1000 متر

    زمین شبسترسه راه سیس 1000 متر
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
آذربایجان شرقی , سیس , سه راه سیس نبش کارخانه افشار

توضیحات زمین :

زمین برجاده هست حریم قانونی ۳۰متر هست برای سند اقدام کرده ام یک سال پیش به شرط
سند شش دانگ معامله میکنم اگر زمین دیوارکشی
شود کل انشعابات جلویش هست

قیمت زمین در سیس قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در سیس