زمین گیلان گورابزرمیخ 550 متر روستای سه سار

    زمین گیلان گورابزرمیخ 550 متر روستای سه سار
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 550 مترمربع
گیلان , گوراب زرمیخ , روستای سه سار

توضیحات زمین :

زمین دارای مجوز ساخت، امتیاز آب، برق، گاز، و ساختمان نیمه کاره با اسکلت فلزی آماده

قیمت زمین در گوراب زرمیخ قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در گوراب زرمیخ