زمین ۶۰۰ متر شهر کجور نوشهر

  • زمین ۶۰۰ متر شهر کجور نوشهر-1
  • زمین ۶۰۰ متر شهر کجور نوشهر-2
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 600 مترمربع
مازندران , نوشهر , کجور

توضیحات زمین :

فروش زمین به طول ۶۰۰متر خوش آب و هوا دنج و عالی دیوار کشی شده

قیمت زمین در نوشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نوشهر