زمین مسکونی ۳۹۵ متری در روستای شرفتی محمودآباد

    زمین مسکونی ۳۹۵ متری در روستای شرفتی محمودآباد
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 395 مترمربع
مازندران , محمودآباد , خیابان امام - روستای شرفتی

توضیحات زمین :

زمین ۳۹۵ متری
بافت مسکونی
یک طرف بر لب رودخانه5

قیمت زمین در محمودآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در محمودآباد