باغ بادام چاه اب کورانه روستای اشنستان 2150 متر

  • باغ بادام چاه اب کورانه روستای اشنستان 2150 متر-1
  • باغ بادام چاه اب کورانه روستای اشنستان 2150 متر-2
  • باغ بادام چاه اب کورانه روستای اشنستان 2150 متر-3
  • باغ بادام چاه اب کورانه روستای اشنستان 2150 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 372,093
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 2,150 مترمربع
قزوین , محمدیه , کورانه.روستای اشنستان

توضیحات زمین :

سلام باغ بادام منطقه روستایی چندتا انگور هم داره چاه آب داره بقل باغ جوب آب ردشده حصار کشی شده با ماشین هم معاوضه داریم با مشتری کنار میایم ممنون از برنامه خوب شما

قیمت زمین در محمدیه قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در محمدیه