زمین در سوادکوه ۲۳۰ متر زیراب روستای کچید

  • زمین در سوادکوه ۲۳۰ متر زیراب روستای کچید-1
  • زمین در سوادکوه ۲۳۰ متر زیراب روستای کچید-2
  • زمین در سوادکوه ۲۳۰ متر زیراب روستای کچید-3
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,150,000,000
متراژ زمین: 230 مترمربع
مازندران , سوادکوه , زیراب روستای کچید

توضیحات زمین :

۲۳۰ متر زمین تو بافت
کاربری مسکونی
کوچه ۶ متری
ویو ابدی

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه