زمین کشاورزی بام تنکابن دینارسرا 850 متر

    زمین کشاورزی بام تنکابن دینارسرا 850 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 850 مترمربع
مازندران , تنکابن , دینارسرا

توضیحات زمین :

زمین دارای سند مشاع منگوله دار می باشد.نوع کاربری زمین کشاورزی است.

قیمت زمین در تنکابن قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در تنکابن