زمین ۲۷۰ متر شهرکی کرکاس شادی ۶

    زمین ۲۷۰ متر شهرکی کرکاس شادی ۶
  • قیمت زمین (متر): 14,800,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 270 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , کرکاس شادی ۶

توضیحات زمین :

شهرک تهرانی نشین نگهبانی ۲۴ ساعته هیت مدیره فعال با مشاعات عالی اب برق گاز

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد