زمین 320 متر شهرکی نور عباسا روستا شهرکلا

  • زمین 320 متر شهرکی نور عباسا روستا شهرکلا-1
  • زمین 320 متر شهرکی نور عباسا روستا شهرکلا-2
  • زمین 320 متر شهرکی نور عباسا روستا شهرکلا-3
  • زمین 320 متر شهرکی نور عباسا روستا شهرکلا-4
  • قیمت زمین (متر): 8,200,000
  • قیمت زمین (کل): 2,600,000,000
متراژ زمین: 320 مترمربع
مازندران , نور , مازندران - شهرستان نور - کمربندی سردار سلیمانی، عباسا، روستا شهرکلا فاصله 3 کیلومتر تا ساحل نور

توضیحات زمین :

320 متر زمین تفکیک شده شهرکی استان مازندران شهرستان نور - شهرکلا فاصله 3 کیلومتر تا ساحل - سند تک برگ کاربری مسکونی ندارد.

این قطعه زمین شهرکی در مجاورت شهرک ویلایی زمرد 1، شهرک ویلایی زمرد 2، شهرک ویلایی زمرد 3 و مقابل شهرک خانه های چوبی، از سمت جنوب الحاق به بافت شهرکلا و از شمال مجاور مناطق مسکونی شهرستان نور واقع شده است و موقعیت استثنایی جهت سرمایه گذاری خواهد بود. در نقشه هوایی پیوست شده، شهرک های اطراف و فاصله تا بافت روستا شهرکلا و منطق مسکونی شهرستان نور نشان داده شده است. زیر قیمت منطقه بدلیل فروش فوری !

_ تهاتر با اپارتمان تهران یا کرج
_ تهاتر با خودرور

قیمت زمین در نور قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نور