زمین فروشی در روستای ده قاضی هماشهر سیرجان 2500 متر

شناسه ملک: 17171
    زمین فروشی در روستای ده قاضی هماشهر سیرجان 2500 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
کرمان , سیرجان , مقداری زمین همراه با اب در روستای دهقاضی روستای هماشهر شهرستان سیرجان بفروش میرسد
شناسه ملک: 17171

توضیحات زمین :

زمین فروشی با اب ودرخت بادوم
۰۹۹۰۸۹۴۸۰۰۷

قیمت زمین در سیرجان قیمت زمین در کرمان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در کرمان
ثبت آگهی زمین