زمین ۲۰۰ متر جاده چابکسر به کلاچای اسب سفید

  • زمین ۲۰۰ متر جاده چابکسر به کلاچای اسب سفید-1
  • قیمت زمین (متر): 8,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,700,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
گیلان , چابکسر , جاده چابکسر به کلاچای ، اسب سفید ۵۰ متر تا جاده اصلی سمت ساحل

توضیحات زمین :

تمامی امتیاز آب و برق و گاز نزدیک زمین می باشد

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر