زمین مسکونی 400 متر ارطه دو کله

  • زمین مسکونی 400 متر ارطه دو کله-1
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,200,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , ارطه ,

توضیحات زمین :

زمین دو کله به خیابان 10 متری و خیابان 12 متری
داخل بافت و مسکونی
اطراف ساخته شده است
خوش قواره و مستطیل
تخفیف هنگام معامله

قیمت زمین در ارطه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ارطه