زمین فروشی ۳۰۰ متر روستای صالحان کجور

  • زمین فروشی ۳۰۰ متر روستای صالحان کجور-1
  • زمین فروشی ۳۰۰ متر روستای صالحان کجور-2
  • زمین فروشی ۳۰۰ متر روستای صالحان کجور-3
  • زمین فروشی ۳۰۰ متر روستای صالحان کجور-4
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , نوشهر , شهرستان کجور روستای صالحان

توضیحات زمین :

زمین ۴۰۰ متر مربع مناسب سرمایه گذاری دارای نهال گردو خوش آب و هوا با ویو عالی مناسب برای کشاورزی ، سرمایه گذاری ،کاشت نهال

قیمت زمین در نوشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نوشهر