زمين در تاكستان ٥٠٠٠ مترخیابان شهيد علي

    زمين در تاكستان ٥٠٠٠ مترخیابان شهيد علي
  • قیمت زمین (متر): 1,660,000
  • قیمت زمین (کل): 8,300,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
قزوین , تاکستان , خیابان شهيد علي

توضیحات زمین :

زمين آماده ساخت به متراژ٥٠٠٠يكجا بفروش ميرسد
كوچه ٨متري

قیمت زمین در تاکستان قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در تاکستان