زمین کشاورزی فروشی اطراف پیربازار دو بر 1200 متر

    زمین کشاورزی فروشی اطراف پیربازار دو بر 1200 متر
  • قیمت زمین (متر): 2,800,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 1,200 مترمربع
گیلان , رشت , رشت پیربازار روستای خنفچه

توضیحات زمین :

زمین در حال حاضر کشاورزی ولی در داخل طرح بازنگیرش امسال ودو بر هست

قیمت زمین در رشت قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رشت