زمین ۷۳۷ متر فیروزکوه روستای امیریه شهرک علیدره

    زمین ۷۳۷ متر فیروزکوه روستای امیریه شهرک علیدره
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,422,000,000
متراژ زمین: 737 مترمربع
تهران , فیروزکوه , روستای امیریه شهرک علیدره

توضیحات زمین :

زمین به متراژ ۷۳۷ متر مربع.بافت روستا. سند در حال اقدام. دوبر .

قیمت زمین در فیروزکوه قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در فیروزکوه