زمین در روستای کارمزد سوادکوه 146 متر مسکونی

    زمین در روستای کارمزد سوادکوه 146 متر مسکونی
  • قیمت زمین (متر): 5,200,000
  • قیمت زمین (کل): 760,000,000
متراژ زمین: 146 مترمربع
مازندران , سوادکوه , روستای کارمزد

توضیحات زمین :

زمین واقع در بافت مسکونی
146 متر
بر 7 متر
زمین مسطح و ویو عالی
در ضمن اگر متراژ بیشتر نیاز دارید 295 متر را باهم هم میتوانید خرید کنید

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه