زمین جلال آباد خیابان اصلی 1000 متر

    زمین جلال آباد خیابان اصلی 1000 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
اصفهان , درچه پیاز , درچه کارخانه رب آیدا جلال آباد

توضیحات زمین :

خوش ابعاد و بهترین مورد واسه سرمایه گزاری

قیمت زمین در درچه پیاز قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در درچه پیاز