زمین کشاورزی ۳۴۰ متری در کلاردشت روستای کوهستانی کوهپر

  • زمین کشاورزی ۳۴۰ متری در کلاردشت روستای کوهستانی کوهپر-2
  • زمین کشاورزی ۳۴۰ متری در کلاردشت روستای کوهستانی کوهپر-3
  • زمین کشاورزی ۳۴۰ متری در کلاردشت روستای کوهستانی کوهپر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,790,000
  • قیمت زمین (کل): 950,000,000
متراژ زمین: 340 مترمربع
مازندران , کلاردشت , کلاردشت اراضی کشاورزی روستای کوهستانی کوهپر

توضیحات زمین :

زمین در نبش جاده خاکی دسترسی میانبر بین دوروستا واقع است وازجاده اسفالت فاصله تقریبا ۳۰۰متری دارد.قابلیت دریافت سند راداراست.

قیمت زمین در کلاردشت قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلاردشت