زمین مسکونی ۱۲۰۰ تنکابن شیرود شهرکی

    زمین مسکونی ۱۲۰۰ تنکابن شیرود شهرکی
  • قیمت زمین (متر): 12,000,000
  • قیمت زمین (کل): 14,400,000,000
متراژ زمین: 1,200 مترمربع
مازندران , شیرود , شیرود بعد از پل آهنی

توضیحات زمین :

۱۲۰۰متر زمین واقع در شهرک مسکونی بسیار زیبا خوش نقشه

قیمت زمین در شیرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرود